هر روز یک شانس دوباره است دانش پرستاری: از کلاس درس تا جامعه - کارگاه CPR نوزادان و کودکان برای دانشجویان ترم هشت پرستاری

دانش پرستاری: از کلاس درس تا جامعه

From Class to Community

بسمه تعالی

توانا بود هر که دانا بود
ز دانش دل پیر برنا بود

قابل توجه دانشجویان ترم هشت پرستاری
CPR workshop

چهارشنبه  24 فروردین  1390 ، کارگاه احیای نوزادان و کودکان برگزار می شود. شرکت در تمام مراحل کارگاه (نظری و عملی و شرکت در پیش آزمون و پس آزمون)  ضروری می باشد.
 ارائه گواهی احیای نوزاد و کودک به هنگام ورود به آزمون آسکی و دانش آموختگی  الزامی است.

مکان: اتاق کارگاه دانشکده پرستاری و مامایی
ساعت شروع برنامه: 8:20بسمه تعالیدانشگاه علوم پزشکی گلستان
دانشکده پرستاری مامایی بویه گرگان

کارگاه آموزشی احیای قلبی تنفسی
 نوزادان و کودکان

چهارشنبه 24 فروردین 1390مقدمه: نوزادان، نیازمند تطبیق با محیط خارج رحمی و تغییرات فیزیولوژیک اساسی هستند؛ به گونه‌ای که حدود 10 درصد نوزادان در برقراری این ارتباط و ایجاد مطابقت با فضای خارج رحمی به کمک نیاز دارند. برخی نوزادان در هنگام زایمان به علت کمبود اکسیژن، دچار مشکل مغزی، معلولیت ذهنی و ناتوانی‌های جسمی خواهند شد. طبق آمار موجود یک میلیون نوزاد جان خود را به علت عدم احیای به موقع در اتاق زایمان از دست می‌دهند. از آنجایی که اجرای صحیح و دقیق احیاء در نوزادان کار پیچیده‌ای نبوده و نسبت به احیاء در بالغین موفقیت آمیزتر است، تنها به افراد آموزش دیده نیاز دارد. اثرات مثبت یا منفی احیاء در نوزادان در تمام عمر فرد تاثیر خود را به جای می گذارد. از این رو احیاء اهمیت زیادی در ایجاد حیات و یک زندگی سالم و طبیعی برای نوزادان نسبت به بالغین دارد. حضور افراد متبحر و با مهارت و با سرعت زیاد برای پیشگیری از مرگ و عوارض آسفیکسی بسیار ضروری است. لذا بر این شدیم که کارگاه فوق برگزارشود تا بدین ترتیب دانش و مهارت لازم دانشجویان پرستاری در برخورد با احیای نوزادان و کودکان افزایش یابد. باشد که گامی در جهت ارتقا سلامت این گروه آسیب پذیر بر داشته باشیم.

اهداف کلی:
- افزایش دانش و نگرش دانشجویان کارآموز در عرصه پرستاری در باره احیای نوزاد و کودک
- افزایش مهارت دانشجویان پرستاری کارآموز در عرصه پرستاری در خصوص احیای نوزاد و کودک

شرکت کنندگان: دانشجویان  8 پرستاری

زمان اجرا: چهارشنبه 24 فروردین 90

تعداد شرکت کنندگان: 30  نفر

مجری:  گروه پرستاری بهداشت کودک و خانواده دانشگاه علوم پزشکی گلستان

تجهیزات آموزشی مورد نیاز:  دیتا پروژکتور، ماژیک و وسایل پذیرایی

تجهیزات آموزش احیا: ماکت نوزاد جهت لوله گذاری، ماکت نوزاد جهت انجام مانورهای خروج جسم خارجی، لارنگوسکوپ، لوله تراشه، چند داروی مهم مانند اپی نفرین، بی کربنات، آب مقطر، نالوکسان، سرنگ، قیچی، باند، چسب و سرنگ، ایروی، ماسک در اندازه های مختلف برای نوزاد و کودک، لوله تراشه بدون کاف و کاف دار در سایز مختلف، لارنژیال ماسک، آمبوبگ، دستگاه تی پیس، ماکت نوزاد جهت تمرین ماساژ موثر

زمان: چهارشنبه 24 فروردین ماه 90
مکان: اتاق کارگاه دانشکده پرستاری و مامایی
فراگیران: دانشجویان ترم 8 پرستاری  ساعت                  موضوع   
8:20 -8:30     تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید   
8:30- 8:40    پیش آزمون نظری، بیان اهداف کارگاه   
8:40- 10:00    کلیات و فیزیولوژی خفگی، نخستین گام های احیا در نوزاد، نمایش فیلم احیای نوزاد   
10:30- 10:00    پذیرایی    
12:00- 10:30    تفاوت احیای نوزادان و کودکان، احیای کودک، اقدامات اولیه و پیشرفته   
12:00- 13:00    کار عملی     گروه کودکان
www.heart.org

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۰ساعت ۱۹:۲۰ بعد از ظهر  توسط لیلا جویباری  |